Kongres evropske baseball in softball zveze na Bledu

Zveza za baseball in softball Slovenije je skupaj z zavodom za turizem Bled in podjetjem Sava hotels & resorts Bled organizirala evropski kongres za baseball in softball. Kongres se je odvijal v hotelu Golf na Bledu, udeležilo pa se ga je 164 delegatov iz cele Evrope in pa tudi drugih gostov iz ostalih celin sveta. Tako so se poleg delegatov iz 33 držav, ki so prisostvovali dogodku, kongresa udeležili vidni predstavniki svetovnih zvez in sicer predsednik svetovne baseball zveze gospod Ricardo Fraccari in njegov generalni sekretar Israel Roldan, kot tudi predsednik svetovne softball zveze gospod Don Porter in njegov prvi podpredsednik Dale Mc Mann. Kongresu pa so prisostvovali tudi trije gostje iz Amerške softball zveze, kar je za nas pomenilo veliko čast, saj vseh tako imenitnih gostov na enem mestu v zgodovini še ni bilo.

kongres

Sam kongres je bil tudi volilni, tako da je še imel dogodek še dodaten čar. V softball zvezi je predsednik ostal isti, kot je bil pred tem, v baseballu pa smo dobili novega predsednika. Kongres je bil za našo zvezo zelo pomemben, saj smo navezali zelo močne stike z evropskimi in svetovnimi zvezami, prav tako pa smo dobili svojo sestrsko državo v Ameriki, ki bo skrbela in pomagala pri našem razvoju in sicer Misisipi. Od tega sodelovanja si obetamo zelo veliko, saj lahko pričakujemo pomoč tako v opremi kot tudi medsebojnega izmenjavanja trenerjev in igralcev, kar je že dolgo naša želja. Na kongresu so se srečali tudi vsi predstavniki svetovnih zvez in gospod Tone Jagodic, ki opravlja funkcijo generalnega sekretarja olimpijskega komiteja Slovenije.

Na koncu bi rad poudaril, da smo na naši zvezi zelo ponosni, da smo lahko organizirali tak pomemben dogodek, hkrati pa bi zelo pohvalil celotno osebje hotela Golf (predvsem bi omenil prizadevnega Dejana Krupiča in Mirana Bunderla), ki so svoje delo opravili res vrhunsko. Velika zahvala gre tudi gospe Evi Štravs, ki nam je v začetku sploh omogočila, da smo uspeli s kandidaturo na evropskih zvezah in tudi kasneje pri pomoči na samem kongresu pri organizaciji. Ob tem bi se zelo rad zahvalil tudi gospe Mojci Gobina, s katero smo skupaj pripravili vse potrebno za kongres in nam je s svojim delom pomagala razrešiti vse organizacijske probleme, tako da smo na koncu bili deležni samo velikih pohval in čestitk ob tako vrhunskem organiziranem dogodku.  Svoj delež pri organizaciji samega dogodka pa so nenazdanje prispevali tudi članice in člani naše slowpitch reprezentance kakor tudi predstavniki nekaterih klubov, ki so člani naše zveze.

Še enkrat hvala vsem,

Boris Vehovec Bled, 23. 2. 2013
Predsednik zveze za baseball in softball Slovenije