Selektorski tim za leto 2013

V letu 2013 slovensko COED slowpitch softball reprezentanco čakajo novi izzivi ter podvigi, katera spremljajo tudi tiha pričakovanja. Izbrana vrsta se namreč namerava udeležiti tekmovanja  IX. ChCS, Pardubice (CZE) v času od 15./16. do 20. julija 2013.

Na jesenskem razpisu ZBSS je bil izbran selektorski tim v sestavi: Grega Valančič (selektor), Savina Goličnik (trener), Tina Kristina Trobec (vodja logistike). Selektorski tim se je takoj vrgel na delo. Kot prvo se je obrnil na vse slovenske klube s prošnjo naj predlagajo igralce iz svojih vrst za katere menijo, da lahko s svojim znanjem, izkušnjami, igro, pozitivnim pristopom in ljubeznijo do športa doprinesejo k uspešnosti reprezentance. Na ta način je bilo izbranih 24 kandidatov, ki so pristopili k trenažnemu programu in k izborom. Dokončna izbrana vrsta bo znana 7. junija 2013, do takrat pa kandidate čaka še ogromno treningov in pripravljalnih tekem.

Zgodovina slowpitch EP

Slovenska COED slowpitch softball reprezentanca se je v preteklosti prvič udeležila evropskega prvenstva CHAMPIONSHIP COED SLOWPITCH (ChCS) leta 2006, ko je bilo le to organizirano v Ljubljani. Od takrat se redno udeležuje omenjenega prvenstva in kaže neizmeren napredek v kakovosti igre, ki je bila do takrat še dokaj neznana na slovenskih tleh.

bolgarija

Z drugim mestom na evropskem prvenstvu v Bolgariji leta 2011 pa je Slovenija presenetila Evropo in pokazala, da lahko sestavi ekipo, ki je zmožna poseči v sam vrh evropskega COED slowpitch softballa. Slovenska reprezentanca je zbudila veliko zanimanje in pozornost pri poznavalcih športa v evropskem prostoru in si pridobila spoštovanje tudi najmočnejših reprezentanc s tradicijo, kar je tudi odraz uspešnega dela v klubih.